Elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Zasady wdrażania, sposób pracy w EZD, obsługa dokumentu papierowego i elektronicznego

Miejsce
Internet
Termin
16 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
250 zł
Zapisz się na szkolenie

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Adresaci

Pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za zarządzanie dokumentacją w urzędzie a także zainteresowani poznaniem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, sposobu pracy w EZD oraz postępowania z dokumentacją w wersji papierowej i elektronicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przekazanie praktycznej wiedzy na temat Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Zapoznanie uczestników z aspektami wdrażania systemu klasy EZD oraz metodami pracy kancelaryjnej w systemie tradycyjnym i w systemie klasy EZD oraz obsługi dokumentów papierowych i elektronicznych.

Pozyskanie wiedzy o przepisach prawa i rządowych dokumentach strategicznych dotyczących zarządzania dokumentacją oraz o obowiązujących systemach kancelaryjnych (EZD i system tradycyjny). Zapoznanie się z metodyką postępowania z dokumentacją bieżącą i archiwalną w systemie EZD i w systemie tradycyjnym. Nabycie umiejętności w zakresie przygotowania podmiotu publicznego do wdrożenia systemu EZD oraz co do oceny, czy dany system spełnia wymagania dla systemu EZD. Pozyskanie wiedzy o tym jak rozróżniać systemy EZD od systemów dziedzinowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, współautorka książki „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018).

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do współczesnego zarządzania dokumentacją:
  • współczesne systemy kancelaryjny,
  • obowiązek prawny w zakresie dokumentowania i archiwizacji przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw,
  • systemy wykonywania czynności kancelaryjnych – system tradycyjny, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, systemy dziedzinowe,
  • wskazywanie podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyjątków – aspekty prawne i praktyczne,
  • pojęcie dokumentu, pisma, sprawy, teczki.
 2. Wdrażanie systemów klasy EZD:
  • wymagania wobec systemów klasy EZD,
  • wdrażanie systemów klasy EZD,
  • rozwijanie funkcjonalności systemów klasy EZD i integracja z innymi systemami.
 3. Zasady pracy kancelaryjnej w ramach Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz w systemie tradycyjnym ze wspomaganiem systemu klasy EZD:
  • przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów w różnej postaci,
  • tworzenie i obsługa składów (chronologicznych i informatycznych nośników danych),
  • zasady dekretacji, w tym dekretacji zastępczej,
  • obsługa sprawy elektronicznej i sprawy tradycyjnej,
  • tworzenie pism i ich akceptacja,
  • wysyłanie pism w różnej postaci i różnymi drogami komunikacji (ePUAP, e-mail, operator pocztowy, kurier, portal).
 4. Składy – organizacja, zarządzanie i obsługa:
  • gdzie i ile składów zorganizować,
  • jak zarządzać pismami w składach – w zależności od prowadzonych spraw,
  • obsługa pudeł i informatycznych nośników danych.
zwiń
rozwiń
Koordynatorzy
Mariola Walkowicz
Specjlista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 454 48 29
mwalkowicz@opole.frdl.pl
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 11 czerwca 2020 r.