Jak udzielać zamówień w okresie zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu nadzwyczajnego?

Miejsce
Internet
Termin
4 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
249 zł
Cele i korzyści

Wyjaśnienie praktycznych problemów związanych z udzieleniem oraz realizacją zamówień publicznych w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Szkolenie ma odpowiedzieć na pytania dotyczące zastosowania odpowiednich reguł ustawy PZP oraz specustawy COVID19.
Szkolenie oparte jest na omówieniu przykładów. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli na bieżąco zgłaszać problemy i pytania, które będą omawiane.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kiedy można nie stosować ustawy PZP w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub innym stanem nadzwyczajnym?
• Zamówienia na dostawy lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19.
• Zamówienia na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii.
2. Zamówienia z wolnej ręki w okresie zagrożenia epidemiologicznego.
3. Jak udzielać zamówień wyłączonych z PZP, w tym do 30 tys. euro w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub innym stanem nadzwyczajnym? Zmiana regulaminu udzielenia zamówień wyłączonych z PZP. Uchylenie zastosowania regulaminy udzielenia zamówień wyłączonych z PZP.
4. Jak dokonywać czynności w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

• Stosowanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
• Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.
• Bieg terminów.
• Negocjacje.
• Otwarcie ofert.
5. Realizacja umowy: Jak zawrzeć umowę? Zmiany umowy uzasadnione okolicznościami nadzwyczajnymi: zmiany fakultatywne i zmiany obowiązkowe; Okoliczności nadzwyczajne związane z epidemią a kary umowne.
6. Kwalifikowalność wydatków dokonywanych w ramach zamówień finansowanych ze środków unijnych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub innym stanem nadzwyczajnym.
7. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w okresie zagrożenia epidemiologicznego – przesłanki wyłączające odpowiedzialność.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne w jednostkach oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant, głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prowadził szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej, np. „Przegląd czynów naruszenia dyscypliny finansów publicznych”, „Wewnętrzna kontrola finansowa w jednostce samorządu terytorialnego” oraz „Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych”.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Anna Wiesiołek
Specjalista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 453 68 25
awiesiolek@opole.frdl.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznacznez zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 1 czerwca 2020 r.