Koronawirus a realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i klubom sportowym

Miejsce
Internet
Termin
5 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
209 zł
Cele i korzyści

Prowadzący w trakcie zajęć odpowie na nurtujące pytania w tym: co zrobić w zakresie realizowanych zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii koronawirusa?

Na webinarium poruszone będą m.in. następujące zagadnienia:

 • Konkurs został rozstrzygnięty czy można wstrzymać podpisywanie umów?
 • Czy istnieje możliwość odwołania konkursu?
 • Czy kwalifikować koszty ponoszone na wynajem sal, wynagrodzenia trenerów jeśli z powodu epidemii nie odbywają się zajęcia?
 • Co z dalszą wypłatą przyznanych stypendiów sportowych?
 • Jakie rozwiązania niesie w zakresie zlecania zadań tarcza antykryzysowa?
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - protokół ustaleń - przykład dokumentu.
 • Czy kwalifikować już poniesione wydatki i jak je traktować przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron?
 • A co z rezultatami podczas pandemii?
zwiń
rozwiń
Program
 1. COVID-19 a realizacja zadań zleconych w oparciu o uchwałę o wspieraniu sportu.
 2. Rozstrzygnięcie konkursów a stan epidemii.
 3. Realizacja zadań publicznych w dobie pandemii, jak dostosować się do tych warunków.
 4. Tarcza antykryzysowa a realizacja zadań publicznych.
 5. Tarcza 2.0 a realizacja zadań publicznych.
 6. Stopniowe znoszenie obostrzeń związanych ze stanem epidemii a możliwość realizacji zadań (realizacja działań statutowych organizacji, wyjazdy wakacyjne)
 7. Przekazanie kolejnej transzy na drugie półrocze (czy możliwe jest zmniejszenie środków).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2020 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Anna Wiesiołek
Specjalista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 453 68 25
awiesiolek@opole.frdl.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznacznez zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 2 czerwca 2020 r.