Odszkodowania dla rolników w związku z suszą

Miejsce
Internet
Termin
5 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
240 zł
Cele i korzyści
  • Omówienie zagadnień związanych z udzielaniem pomocy finansowej dla producentów rolnych w związku z wystąpieniem zjawiska suszy.
  • Omówienie istotnych problemów, związanych z poprawnym wypełnieniem wniosku o udzielenie pomocy finansowej oraz protokołu szacowania szkód.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Podstawy prawne udzielania pomocy finansowej producentowi rolnemu z tytułu szkody w uprawach w związku z wystąpieniem zjawiska suszy.
  2. Terminy składania wniosków i wysokość pomocy.
  3. Wniosek producenta – formularz.
  4. Załączniki do wniosku.
  5. Sporządzanie protokołu szacowania szkód przez komisje szacowania szkód.
  6. Orzecznictwo sądów w sprawie poprawności złożonego wniosku i sporządzonego protokołu szacowania szkód.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast zajmujący się szacowaniem szkód w rolnictwie, rolnicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji samorządowej na szczeblu powiatowym i gminnym w zakresie rolnictwa, ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Obecnie kierownik Działu Zarządzania Środowiskiem w PGW WP.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Anna Wiesiołek
Specjalista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 453 68 25
awiesiolek@opole.frdl.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznacznez zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 1 czerwca 2020 r.

Inne terminy szkoleń
Internet
Internet
Termin
19 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00