Podatki lokalne w czasach kryzysu. Ulgi i zwolnienia

Miejsce
Internet
Termin
16 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
250 zł
Adresaci

Skarbnicy oraz pracownicy wydziałów finansowych w JST.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas spotkania omówione zostaną szczególne rozwiązania w podatkach lokalnych przyjęte przez ustawodawcę na czas epidemii. Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych wydaje się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, mając na względzie nadciągający kryzys finansowy oraz oczekujące na wejście w życie istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości podatkowej

Spotkanie służy:

• Zapoznaniu ze zmianami w przepisach podatkowych w 2020 r.

• Poznaniu metod poprawy płynności JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy, członek zarządu, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych, doświadczony wykładowca.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Jakie rozwiązania w zakresie podatków lokalnych wdrożyła tarcza antykryzysowa?
  • Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków,
  • Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości,
  • Możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
 2. Inne znaczące zmiany pakietu antykryzysowego mające wpływ na sytuację podatników:
  • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT,
  • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów,
  • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników.
 3. Ubieganie się o ulgi w trybie z art. 67a Ordynacji podatkowej – możliwości i ograniczenia.
 4. Pozostałe zmiany, jakich podatki i opłaty lokalne doznały w bieżącym 2020 r.
 5. Najnowsze orzecznictwo w podatkach lokalnych:
  • Trwałe związanie z gruntem jako warunek opodatkowania,
  • Dane z ewidencji a decyzje organów podatkowych,
  • Opodatkowanie stacji elektroenergetycznych,
  • Służebności a podatek od nieruchomości,
  • Umiejscowienie urządzenia technicznego a jego opodatkowanie,
  • Stan budynku i jego wpływ na opodatkowanie,
  • Myjnie bezdotykowe a podatek od nieruchomości,
  • Problematyka opodatkowania linii elektroenergetycznych,
  • Pozostałe istotne orzeczenia mające wpływ na wykładnię przepisów ustawy o podatkach lokalnych
 6. Kwestia przynależności obiektu do działalności gospodarczej.
zwiń
rozwiń
Koordynatorzy
Anna Wiesiołek
Specjalista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 453 68 25
awiesiolek@opole.frdl.pl
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznacznez zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 10 czerwca 2020 r.