Problem doręczeń papierowych i elektronicznych w postępowaniu administracyjnym w czasie pandemii

Miejsce
Internet
Termin
10 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
240 zł
Zapisz się na szkolenie

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści
  • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób doręczać pisma w czasie pandemii z wykorzystaniem narzędzi zarówno papierowych jak i elektronicznych.
  • Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat założeń ustawy o doręczeniach elektronicznych.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zagadnienia ogólne doręczeń papierowych i elektronicznych. Postępowania elektroniczne:
1. Doręczenie papierowe i elektroniczne a otrzymanie; różnice.
2. Postępowanie elektroniczne.
3. Pełnomocnictwo elektroniczne.
4. Doręczenia elektroniczne – charakter prawny doręczenia.
5. Sposoby wysyłki elektronicznej i papierowej – podobieństwa i różnice.
6. Przedmiot i podmiot doręczeń papierowych i elektronicznych.
7. Podpisywanie dokumentów urzędowych doręczanych papierowo lub elektronicznie.
8. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?
9. Czy możemy stosować Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym?
10. Jakie należy spełnić warunki doręczenia?
11. Tryby doręczeń.
12. Sporządzanie skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału - na jakich zasadach?
13. Dokumenty sporządzane elektronicznie.
14. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej.
15. Jak stwierdzić skuteczność doręczenia papierowego i elektronicznego?
II. Ustawa o doręczeniach elektronicznych – projekt:
1. Cele i założenia ustawy.
2. Warunki doręczeń przewidziane w projekcie ustawy.
III. KPA - zasady prowadzenia postępowań w czasie epidemii:
1. Podstawa prawna prowadzenia postępowań w czasie epidemii i ich konsekwencje dla doręczenia.
2. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
3. Obowiązek informacyjny w postępowaniach.
4. Nowe możliwości skutecznego doręczenia.
5. RODO a postępowania administracyjne.
6. Doręczenia pism w toku postępowań.
7. Załatwianie spraw: terminy, czynności procesowe.
8. Instytucja doręczenia w teorii i w praktyce.
9. Wezwanie do usunięcia braków formalnych zasady wynikające z KPA a utrwalona linia orzecznicza.
10. Elementy decyzji administracyjnej. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym. Konstrukcja prawna i skutki prawne jej wydania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do osób decyzyjnych, osób prowadzących postępowania administracyjne, wszystkich zainteresowanych tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Anna Wiesiołek
Specjalista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 453 68 25
awiesiolek@opole.frdl.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 5 czerwca 2020 r.