Wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną

Miejsce
Internet
Termin
9 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:30
Cena
229 zł
Zapisz się na szkolenie

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Omówienie na przykładach z praktyki oraz na kanwie aktualnych problemów, najważniejszych zagadnień związanych z wydawaniem i unieważnianiem przez organy gmin dowodów osobistych z warstwą elektroniczną:
• Zdobycie lub uzupełnienie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji spraw wydawania i unieważniania dowodów osobistych.
• Wyjaśnienie, na przykładach z praktyki, najczęściej pojawiających się wątpliwości dotyczących interpretacji i stosowania przepisów o dowodach osobistych.
• Wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
• Rozwój umiejętności stosowania przepisów w ww. zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady wydawania dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.
2. Wnioskowanie o dowód osobisty – elementy obligatoryjne i fakultatywne wniosku, osoby uprawnione do jego złożenia, czynności mające na celu wystawienie dowodu.
3. Odbiór dowodu – osobiście i przez pełnomocnika, aktywacja certyfikatów zawartych warstwie elektronicznej.
4. Zgłaszanie zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu, utraty i uszkodzenia dowodu, nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
5. Przesłanki wymiany i unieważnienia dowodu osobistego, właściwość organów i tryb postępowania.
6. Decyzje o odmowie wydania dowodu i o stwierdzeniu jego nieważności – przesłanki wydania, jakie elementy muszą zawierać, wykonalność decyzji.
7. Rozwiązywanie kazusów, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy referatów, samodzielnych stanowisk ds. spraw obywatelskich w urzędach miast i gmin zajmujący się wydawaniem dowodów osobistych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Politolog, administratywista, mediator, pracownik Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, od ponad 12 lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził ponad 160 kontroli w tym obszarze, współorganizował i prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin, współzałożyciel i członek zarządu fundacji zajmującej się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacją i integracją społeczną, w ramach której prowadził szkolenia dotyczące prawa do dobrej administracji i partycypacji obywatelskiej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Mariola Walkowicz
Specjlista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 454 48 29
mwalkowicz@opole.frdl.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 5 czerwca 2020 r.