Zakres pozyskiwania środków z funduszu dróg samorządowych

Miejsce
Internet
Termin
15 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
240 zł
Zapisz się na szkolenie

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Adresaci

Pracownicy JST, pracownicy administracji rządowej, pracownicy samorządów gmin, powiatów, pracownicy nadzoru właścicielskiego, obsługa prawna, finansowa, pracownicy służb zespolonych niezespolonych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poznanie przez uczestników zasad działania Fundusz Dróg Samorządowych, procedur praktycznych, przykładów oraz form rozliczeń i kontroli realizacji funduszu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca dyrektora departamentu geodezji i kartografii w Urzędzie Marszałkowskim. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik samorządowy, specjalizacja rynek nieruchomości, wieloletni zarządca nieruchomości, z-ca i dyr. ZGM Łódź- Śródmieście, dyrektor gosp. pom. min. zdrowia, dyrektor zarządu nieruchomości woj. łódzkiego. Wykładowca akademicki, autor strategii zarządzanie nieruchomościami dla PAN, PKP SA., projektów rewitalizacji z funduszu UE, odpowiedzialny za ustalenie stanów prawnych nieruchomości, zwroty nieruchomości, hybrydowe modele Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawowe pojęcia i definicje.
 2. Przeznaczenie funduszu:
  • Budowa, przebudowa, remont dróg powiatowych i gminnych.
  • Budowa mostów, remont w ciągu dróg wojewódzkich, powiatach i gminnych.
 3. Zasady dofinansowania.
 4. Środki Funduszu:
  • Składniki.
  • Mechanizm papierów wartościowych.
  • Sposób podziału środków wg rozporządzenia rady ministrów.
  • Wielkość dofinansowania dla JST.
  • Wskaźniki dofinansowania w ramach zadań wieloletnich.
 5. Zadania Wojewody:
  • Nabór wniosków.
  • Ocena i ustalenie zadań przez komisję.
  • Wskaźniki oceny.
  • Treść listy zadań.
 6. Zatwierdzenie listy przez Prezesa Rady Ministrów.
 7. Umowa o dofinansowanie:
  • Strony umowy.
  • Pozostałe składniki umowy.
 8. Zasady prowadzenia ewidencji majątkowej i księgowej.
 9. Czynności kontrolne właściwych organów.
 10. Podsumowanie.
zwiń
rozwiń
Koordynatorzy
Mariola Walkowicz
Specjlista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 454 48 29
mwalkowicz@opole.frdl.pl
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 9 czerwca 2020 r.