Aktualności

Projekt : „Kuźnia przedsiębiorczości” (8.1.2 PO KL)

kategoria Komunikaty | dnia 04/01/2013

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL informuje o przedłużeniu rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie

„Kuźnia przedsiębiorczości”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych gospodarki w regionie.

Formularze rekrutacyjne do ścieżki samozatrudenia oraz ścieżki przekwalifikowania będą przyjmowane do 11 stycznia 2013r. w Biurze Projektu, ul. Krakowska 51 III p. w Opolu w terminie w godzinach od 8.30 do 14.30. lub za pośrednictwem poczty lub kuriera ( w tym przypadku decyduje data wpływu do Biura Projektu na adres: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

  • Formularze rekrutacyjne oraz cała dokumentacja związana z realizowanym projektem dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.kuznia.opole.frdl.pl
  • Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 453 68 25, 77/454 48 29 lub w Biurze Projektu.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną z terenu województwa opolskiego, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.
ZGŁOŚ SIĘ!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole