Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Projekt : „Kuźnia przedsiębiorczości” (8.1.2 PO KL)

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL informuje o przedłużeniu rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie

„Kuźnia przedsiębiorczości”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych gospodarki w regionie.

Formularze rekrutacyjne do ścieżki samozatrudenia oraz ścieżki przekwalifikowania będą przyjmowane do 11 stycznia 2013r. w Biurze Projektu, ul. Krakowska 51 III p. w Opolu w terminie w godzinach od 8.30 do 14.30. lub za pośrednictwem poczty lub kuriera ( w tym przypadku decyduje data wpływu do Biura Projektu na adres: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

  • Formularze rekrutacyjne oraz cała dokumentacja związana z realizowanym projektem dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.kuznia.opole.frdl.pl
  • Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77/ 453 68 25, 77/454 48 29 lub w Biurze Projektu.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną z terenu województwa opolskiego, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.
ZGŁOŚ SIĘ!

Dodaj komentarz