Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Projekt: ” Opolskie Bezpieczne – doskonalenie kwalifikacji służb dyspozycyjnych” (8.1.1 PO KL)

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z LOK Ośrodkiem Szkolenia Kierowców w Opolu rozpoczyna realizację projektu pn „Opolskie Bezpieczne- doskonalenie kwalifikacji służb dyspozycyjnych”. Projekt jest kontynuacją działań realizowanych w poprzednich latach w projektach „Opolska Akademia Komunikacji” oraz „Zawodowcy na start” realizowanych w ramach poddziałania 8.1.1 POKL i powstał w odpowiedzi na potrzeby grup dyspozycyjnych z terenu województwa opolskiego.

W jego ramach przewidziano szereg szkoleń zawodowych doskonalących kwalifikacje pracowników i funkcjonariuszy naszego regionu.

Więcej informacji na stronie projektu.

Dodaj komentarz