Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Projekt pn. „Szkoła Trenerów Biznesu FRDL”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie,
w związku z realizacją projektu „Szkoła Trenerów Biznesu FRDL”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 2.2.2

Zaprasza do udziału w kursach trenerskich
na poziomie zaawansowanym (240 godz.)

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry szkoleniowej.
Uczestnikami projektu mogą być:
Uczestnikami projektu mogą być: osoby nie posiadające doświadczenia trenerskiego, ale posiadające predyspozycje do bycia trenerem oraz dysponujące specjalistyczną wiedzą w określonej dziedzinie związanej merytorycznie z prowadzeniem lub pracą w przedsiębiorstwie, jak i osoby posiadające już krótką praktykę trenerską.
Osoby te powinny spełnić poza tym jeden z trzech warunków:
1. być pracownikami osób prawnych prowadzących działalność w zakresie szkoleń
2. być osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń
3. być pracownikami przedsiębiorstw
Rekrutacja uczestników do projektu  – do 13.01.2009
Rozpoczęcie pierwszego kursu już w lutym 2009
Więcej informacji na temat projektu oraz dokumenty rekrutacyjne  www.frdl.org.pl zakładka „Szkoła Trenerów Biznesu FRDL”. Tel. + 48 0 22 322 84 00

Kontakt:
Natalia Falender
tel.: 022 322 84 19, 022 322 84 00
e-mail: natalia.falender@frdl.org.pl,

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj komentarz