Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Więcej wiemy – lepiej pomagamy w Polsce i na Ukrainie

Ruszył projekt„Więcej wiemy – lepiej pomagamy w Polsce i na Ukrainie”

Projekt realizowany przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL i partnera z Ukrainy – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: wrzesień – listopad 2015 r.

Adresaci projektu:

Wolontariusze organizacji polonijnych z Iwano – Frankiwska, w tym wolontariusze Partnera – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Cele projektu:

– wzrost wiedzy na temat wolontariatu, rodzajów wolontariatu (wolontariat młodzieżowy, studencki, na rzecz dzieci, sportowy, senioralny itp.) wśród wolontariuszy z Ukrainy;

– prezentacja dobrych praktyk wolontariatu w woj. opolskim i wymiana doświadczeń pomiędzy wolontariuszami z Polski i Ukrainy (wspieranie integracji młodzieży);

– zacieśnianie więzów i kontaktów pomiędzy wolontariuszami z Polski i Ukrainy, korzystanie z dobrych praktyk wolontariatu.

Działania:

Wizyta studyjna wolontariuszy organizacji polonijnych z Iwano – Frankiwska w Opolu. Podczas wizyty  zorganizowane zostaną warsztaty dla młodzieży z zakresu wolontariatu i komunikacji interpersonalnej.

W ramach wizyty wolontariusze z Ukrainy odwiedzą wybrane organizacje pozarządowe i instytucje
w Opolu, gdzie prężnie działa wolontariat (prezentacja dobrych praktyk dot. wolontariatu).

Planuje się również wizytę w Opolskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Młodzież ukraińska będzie miała możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z wolontariuszami i koordynatorami wolontariatu tych organizacji/instytucji.

Lider projektu:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej  FRDL

ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.: 77 454 48 29

Partner projektu:

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego

ul. Strzelców Siczowych 56
76 018 Iwano – Frankiwsk
tel.: +38 034 272 57 47
e-mail: ckpide.eu@gmail.com
www.facebook.com/ckpide

logotypMSZ_A_kolor