Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zaproszenie na szkolenie specjalistyczne pn.”Asystent rodziny”

Szanowni Państwo,

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest partnerem projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, który jest liderem projektu, oraz z 16 jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Opolszczyzny.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje wyżej wymienionych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji w okresie od 1.04.2016- 31.03.2018.

Jednym z elementów projektu jest szkolenie dla kandydatów na asystentów rodziny Szkolenia będą prowadzone zgodnie z zakresem programowym (min. 230 godziny dydaktyczne) określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 w sprawie szkoleń na asystentów rodziny. W okresie od 22 sierpnia 2016 r. do 2 marca 2017 r. zakłada się przeszkolenie dwóch 15-osobowych grup.

Zasady realizacji szkolenia:

1. Szkolenie odbywa się od poniedziałku do piątku (oprócz dni świątecznych). Program szkolenia jest zgodny z zakresem programowym (min, 232 godzin dydaktycznych), określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystentów rodziny.

2. Każdy uczestnik szkoleń  otrzymuje bezpłatny pakiet materiałów szkoleniowych, pełne wyżywienie podczas szkoleń oraz nocleg.

3. Szkolenia odbywać się będą w formie zjazdów dwudniowych (11 zjazdów/grupę) oraz trzydniowych (1 zjazd/grupę).

4. Szkolenia realizowane będą w Opolu, w Hotelu Festival, ul. Oleska 86, 45-222 Opole,

5. Każdy uczestnik ma obowiązek:

a)      Wypełnienia i podpisania dokumentów rekrutacyjnych,

b)      Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w wybranych szkoleniach,

c)      Każdorazowego potwierdzenia obecności na liście obecności,

d)      Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych,

e)      Wykonywania zadań powierzonych przez trenerów

6. Po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego, uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność uczestnika na min 80% zajęć.

 

Serdecznie zapraszamy i prosimy o przesyłanie swoich aplikacji (formularza zgłoszeniowego i regulaminu projektu) drogą elektroniczną na adres tnawara@opole.frdl.pl.

 Ze względu na przerwę urlopową biuro projektu w dniach od 1.08 do 15.08  będzie nieczynne. 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dostępny jest również na stronie www.opole.frdl.pl

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres tnawara@opole.frdl.pl lub pod numer telefonu 502 744 906.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin uczestnictwa – Asystent rodziny
Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 3 – Umowa o podnoszeniu kwalifikacji
Harmonogram Gr I i II