Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Dostawa do szkół sprzętu na potrzeby projektu pn. „Mikroświat – makrowiedza. Edukacyjne ewolucje”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL przeprowadza rozeznanie rynku na Dostawa do szkół sprzętu na potrzeby projektu pn. „Mikroświat – makrowiedza. Edukacyjne ewolucje”,  realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego”.

Treść zapytania oraz wymagane dokumenty znajdują się w poniżej w załączonych plikach:

Zapytanie-ofertowe+zalacznik-nr-1
Załacznik-nr-2-formularz-oferty
Załącznik-3-wzor-umowy