Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Kooperacja świata nauki i biznesu sektora meblarskiego w województwie opolskim (8.2.1 PO KL)

KooperacjaLogo_2

„Kooperacja świata nauki i biznesu sektora meblarskiego w województwie opolskim”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2013 r. do 30.11.2014 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Celem głównym projektu jest wzrost transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorcami z branży meblarskiej województwa opolskiego.

Cele szczegółowe projektu to:

– wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami przedsiębiorstw branży meblarskiej i pracownikami naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni,

– zwiększenie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami branży meblarskiej województwa opolskiego w zakresie innowacji,

– poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych przez pracowników przedsiębiorstw branży meblarskiej województwa opolskiego prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych, ukierunkowanych na wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w następujących działaniach projektowych:

– staże i szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,

– staże i szkolenia dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach,

– tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w przedsiębiorstwach z branży meblarskiej,

– szkolenia dla pracowników firm z branży meblarskiej,

Ostatnim etapem projektu będą działania upowszechniające: publikacja branżowego poradnika, spotkania upowszechniające, konferencja dla branży meblarskiej.

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu otrzymają Państwo u kierownika projektu Pani Joanny Kucharskiej pod nr tel. 77/ 454 48 29 wew. 21 lub adresem e-mail: jkucharska@opole.frdl.pl

Strona internetowa projektu : www.naukaibiznes.opole.frdl.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo_dol_www