Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Moje życie – moja pasja” – II edycja kampanii informacyjno – promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w województwie opolskim

Moje życie moja pasja„Moje życie – moja pasja” – II edycja kampanii informacyjno – promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w województwie opolskim

Zadanie publiczne realizowane przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: październik – listopad 2015 r.

Adresaci zadania:

Adresatami kampanii będą wszyscy mieszkańcy Opolszczyzny, w tym również przedstawiciele władz publicznych oraz potencjalni pracodawcy osób niepełnosprawnych.

Cele projektu:

Celem ogólnym zadania jest edukowanie mieszkańców Opolszczyzny i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego.

Celami szczegółowymi są:

  • dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z pozytywnym przekazem na temat osób niepełnosprawnych. Celem kampanii jest pokazanie, że osoby te pomimo wielu barier, są takie same jak reszta społeczeństwa: mają podobne pasje
    i zainteresowania, napotykają podobne problemy w życiu zawodowym i społecznym. Kolejnym celem jest również aktywizacja osób niepełnosprawnych do podejmowania działań, otwarcia się na ludzi oraz aktywizowanie społeczeństwa do działań na rzecz osób niepełnosprawnych, np. w postaci wolontariatu.
  • propagowanie wiedzy na temat problemów osób niepełnosprawnych; kształtowanie właściwych postaw społecznych; praktyczna edukacja (m.in. poprzez programy telewizyjne i artykuły w prasie lokalnej); zmiana postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo, poprzez realizację kampanii informacyjnej chcemy przełamać stereotypowy obraz osób niepełnosprawnych w województwie opolskim i zmienić ich wizerunek – często bowiem są prezentowane jako osoby niezaradne i wymagające szczególnej pomocy. Kampania będzie walczyć z opiniami, że osoby niepełnosprawne są mniej atrakcyjnymi pracownikami, mają mniejsze kompetencje zawodowe i społeczne.

Działania:

Kampania społeczno – informacyjna będzie składać się z następujących poddziałań:

  • kampania telewizyjna, na którą składać się będą dwa reportaże o życiu i aktywności osób niepełnosprawnych;
  • kampania radiowa składająca się z czterech audycji tematycznych w lokalnych rozgłośniach;
  • kampania prasowa, czyli sześć artykułów sponsorowanych w lokalnej prasie wraz
    z kampanią w Internecie.

Lider zadania:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej  FRDL

ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.: 77 454 48 29

 

Zadanie jest finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.