Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Od inspiracji do innowacji – kontynuacja programu Asystent Innowacji w województwie opolskim” (8.2.1 PO KL)

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL realizowało w partnerstwie z Instytutem Trwałego Rozwoju projekt pn. „Od inspiracji do innowacji – kontynuacja programu Asystent Innowacji w województwie opolskim”. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Projekt realizowany był w okresie od 1 kwietnia 2012r. do 31 stycznia 2013r. na terenie województwa opolskiego.

Celem ogólnym projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu w województwie opolskim.

Celami szczegółowymi projektu były:

  • zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw do podejmowania działań innowacyjnych i planowania rozwoju firmy,
  • zdobycie przez naukowców praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach,
  • opracowanie nowych rozwiązań, mających na celu podniesienie poziomu innowacyjności firm na Opolszczyźnie.

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w następujących działaniach projektowych:

Warsztaty

Każdy Asystent Innowacji  miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy, a także nabycia praktycznych umiejętności z zakresu wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach na specjalnie w tym celu opracowanych warsztatach.

  • Moduł I – zapoznanie się z profesjonalnym narzędziem wykorzystywanym m.in. przez przedstawicieli Izby Handlowej z Dolnej Austrii do sporządzania raportów na temat innowacyjnego potencjału opolskich przedsiębiorstw.
  • Moduł II – przedstawienie metody optymalnego wykorzystania zasobów pracy z omówieniem możliwości zastosowania tego podejścia w przedsiębiorstwach.
  • Moduł III – omówienie metodologii opracowywania projektu , poznanie odpowiednich technik i narzędzi wykorzystywanych przy opracowywaniu projektów.
  • Moduł IV – nauka nawiązywania efektywnej komunikacji .

17

Pobyt Asystentów Innowacji w przedsiębiorstwach

W celu określenia potencjału innowacyjnego i zdefiniowania koncepcji innowacyjnego rozwiązania dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa zorganizowane zostaną 3 miesięczne (po 80 h/m-c) pobyty Asystentów Innowacji w przedsiębiorstwach.

W ramach tego zadania uruchomiono także Forum Asystentów Innowacji, które umożliwiło im skonfrontowanie własnych przemyśleń i spostrzeżeń dokonanych podczas pobytu w przedsiębiorstwie, a tym samym przyczyni się do integracji środowiska akademickiego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Upowszechnianie rezultatów

W celu rozpropagowania wyników pobytu Asystentów Innowacji w przedsiębiorstwach, w szczególności zaprezentowania zaproponowanego innowacyjnego rozwiązania, wydano publikację współautorstwa wszystkich uczestników projektu.

Projekt był adaptacją austriackiego programu „Asystent Innowacji”. Program ten został opracowany, a następnie wdrożony przez Rząd Dolnej Austrii i jak podkreślają jego autorzy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli biznesu oraz świata nauki, a także miał realny wpływ na rozwój innowacyjności w regionie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodaj komentarz