Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu województwa opolskiego” (8.2 RPO WO 2014-2020)

logo

 

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczyna realizację projektu pn. „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu województwa opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Oś VIII Integracja społeczna dla działania 8.2 Włączenie społeczne.

pexels-photo (2)

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 r. – 31 marca 2018 r.

pexels-photo (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt kierowany jest do:

–          32 os. (16K i 16M) z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, niezatrudnione, w wieku 16-64 lata, które uczą się i/lub zamieszkują obszar woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

–          20 os. (16K i 4M) z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, członków rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, bez względu na ich status na rynku pracy, które zamieszkują obszar woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

207H

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy 32 os. (16K i 16M) z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
z terenu woj. opolskiego poprzez ich rehabilitację społeczną i zawodową.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w następujacych zadaniach:

  •  warsztaty rozwoju kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych niezbędnych na rynku pracy
  • grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe
  • szkolenia zawodowe / przekwalifikowujące
  • wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
  • Trener Pracy
  • kampania świadomościowa

 Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dwóch turach:

  • kwiecień – maj 2016r.
  • styczeń – luty 2017r.

Informacja o projekcie