Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Rekrutacja na indywidualne, cykliczne spotkania superwizyjne

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI do projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

„Wsparcie superwizyjne służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej” 

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej ogłasza rekrutację do projektu „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Zapraszamy asystentów rodzin, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej, na indywidualne, cykliczne spotkania superwizyjne.

Zaplanowano 17 spotkań na osobę, w podziale:

  • jedno 4-godzinne spotkanie dla osoby jeden raz w miesiącu przez 6 miesięcy, łącznie 24 h/osobę, rozpoczęcie przełom sierpnia/września 2018 r. Superwizja będzie organizowana w formie cyklicznych indywidualnych spotkań superwizora z asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi i koordynatorami pieczy zastępczej z terenu woj. opolskiego  – Superwizja wprowadzająca;
  • jedno 4-godzinne spotkanie dla osoby raz na dwa miesiące, łącznie 44 h/osobę, w okresie od lutego 2019 r. Superwizja będzie organizowana w formie cyklicznych indywidualnych spotkań superwizora z asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi i koordynatorami pieczy zastępczej z terenu woj. opolskiego – Superwizja wspierająca.

Spotkania prowadzone będą w miejscu pracy (siedziba jednostki).

Osoba do kontaktu:

Alicja Szwiec,  email: aszwiec@opole.frdl.pl, tel. 77 454 48 29 w.23

Plik do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy