Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Opolska Akademia Komunikacji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej rozpoczyna realizację projektu „Opolska Akademia Komunikacji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Bogaci w doświadczenia z poprzedniego projektu: „Komunikacja i skuteczne zarządzanie warunkiem bezpieczeństwa w regionie”, które bezpośrednio skierowane było do funkcjonariuszy Policji, a później również pracowników Izby Celnej – tym razem postanowiliśmy poszerzyć grupę beneficjentów ostatecznych: obok pracowników Policji i Izby Celnej w szkoleniach udział wezmą: pracownicy służb medycznych, Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariusze Służby Więziennej.

Cel:
Celem projektu jest wspieranie wszelkich działań podnoszących bezpieczeństwo publiczne oraz współpracę międzyinstytucjonalną w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z celów do tego prowadzących jest aktywizacja edukacyjno – zawodowa grup odpowiedzialnych za porządek, bezpieczeństwo i opiekę medyczną w regionie.

Wykształcenie i szkolenie kadr powinno być sprawą o znaczeniu podstawowym. Konieczne jest systematyczne prowadzenie szkoleń, których celem powinno być stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz dopasowywanie ich do zmieniającej się rzeczywistości, w tym również do częstych w warunkach polskich zmian prawa.

Szkolenia:
Uczestnicy projektu mają możliwość wyboru dwóch kursów spośród następujących modułów:

  •     moduł językowy: angielski, niemiecki (możliwość zdawania egzaminów na certyfikaty międzynarodowe!), język migowy,
  •     moduł: zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa,
  •     moduł: komunikacja interpersonalna i negocjacje,
  •     moduł: public relations,
  •     moduł: kurs informatyczny.

Mamy nadzieję, że kursy językowe przyczynią się do poprawy zdolności komunikowania się z obcokrajowcami, jak i osobami niepełnosprawnymi, co podniesie jakość obsługi klientów i będzie miało wpływ na bezpieczeństwo w regionie oraz pozytywną opinię na temat Opolszczyzny wśród gości. Umiejętność posługiwania się językiem obcym ma szczególne znaczenie w perspektywie organizacji w Polsce w 2012 roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, kiedy to nastąpi wzmożony ruch turystyczny.

Szkolenia to nie tylko szansa na poprawę sytuacji instytucji, ale także całego regionu. Dobre, odpowiadające na potrzeby rynku szkolenia to zwiększenie atrakcyjności kapitału społecznego w regionie.

Rekrutacja:
Uczestnikami projektu będą osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty, projekt adresowany jest do pracowników służb porządkowych i ratowników medycznych. Mając na celu jak najefektywniejszą realizację projektu rekrutacja odbywać się będzie w kilku etapach. Pierwszym będzie promocja projektu poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych instytucji współpracujących. Kolejnym – przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych w biurze projektu. Trzecim – weryfikacja uczestników przez  grupę zarządzająco – monitorujacą w oparciu o kryteria zawarte w dokumentacji konkursowej.
Tylko formularze oryginalne oraz w pełni i poprawnie wypełnione będą brane pod uwagę przy ustalaniu list uczestników szkoleń.