Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Opolskie Bezpieczne – doskonalenie kwalifikacji służb dyspozycyjnych” (8.1.1 PO KL)

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z LOK Ośrodkiem Szkolenia Kierowców w Opolu rozpoczęło realizację projektu pn „Opolskie Bezpieczne – doskonalenie kwalifikacji służb dyspozycyjnych”. Projekt jest kontynuacją działań realizowanych w poprzednich latach w projektach „Opolska Akademia Komunikacji” oraz „Zawodowcy na start” realizowanych w ramach poddziałania 8.1.1 POKL i powstał w odpowiedzi na potrzeby grup dyspozycyjnych z terenu województwa opolskiego.

Okres realizacji projektu: 1.08.2012 r. – 31.10.2013r.

Strona internetowa projektu : Opolskie Bezpieczne

Grupą docelową projektu są przedstawiciele grup dyspozycyjnych, zamieszkujących lub pracujących na terenie obszaru województwa opolskiego ,np.: Policji ,Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej oraz Służby Więziennej.

Grupy dyspozycyjne to grupy zawodowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo, dysponujące legalnymi środkami przymusu dla zapewnienia skutecznego wykonywania swoich zadań.

Działania projektowe kierujemy w całości do osób z wykształceniem średnim.

Cele głównym projektu jest podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 210 osób zatrudnionych w służbach dyspozycyjnych z terenu Opolszczyzny.

Cele szczegółowe:

  • Podniesienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
  • Podniesienie zainteresowania uczestników projektu ideą ustawicznego kształcenia,
  • Zdobycie nowych kwalifikacji z zakresu prowadzenia pojazdów, nurkowania lub obsługi specjalistycznych urządzeń mechanicznych.

Działania projektowe

  •     Kursy prawa jazdy kat A, C, C+E, D,
  •     Kurs „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób i rzeczy”,
  •     Kurs „Operator wózków jezdniowych”
  •     Kurs „Stermotorzysta żeglugi śródlądowej”
  •     Kurs płetwonurkowy CMAS P1 i CMAS P2,
  •     Kurs „Operator żurawi HDS”,
  •     Kurs obsługi ładowania butli i zbiorników ciśnieniowych.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyć będą w warsztatach interpersonalnych. Zakres tematyczny obejmował będzie m.in: zachowanie w sytuacjach kryzysowych, techniki relaksacyjne, umiejętność radzenia sobie ze stresem, asertywność, wypalenie zawodowe.

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu otrzymają Państwo u kierownika projektu Pana Marka Liśkiewicza
pod nr tel. 77/ 453 68 25 wew. 21 lub adresem e-mail: mliskiewicz@opole.frdl.pl

Strona internetowa projektu : Opolskie Bezpieczne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj komentarz