Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

„Pomysł na biznes” (6.2 PO KL)

W okresie od  15.02.2010 r. do  30.09.2011 r. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL realizowało projekt pn. „Pomysł na biznes”.

Głównym celem projektu było zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 15 os. m.in. poprzez udzielenie wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej. Pierwszym etapem realizacji projektu była rekrutacja uczestników. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 30 os.

Kolejnym etapem było przeprowadzenie modułu szkoleniowo-doradczego. Na jednego uczestnika przypadało 48 h szkoleniowych. W ramach cyklu szkoleniowego przeprowadzono takie tematy jak: konstruowanie biznesplanu, analiza finansowa biznesplanu, podatki oraz prawo pracy w działalności gospodarczej, księgowość w małej firmie. Dodatkowo na każdego uczestnika przepadało 8 h doradczych, w tym 4 h doradztwa indywidualnego podczas, którego konstruowano Indywidualne Plany Działania oraz 4 h doradztwa ad hoc.

Po zakończeniu modułu szkoleniowo – doradczego ogłoszono nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. W wyniku oceny wniosków do dofinansowania rekomendowano 19 osób/pomysłów na biznes.

Osiągnięte rezultaty:
– przeprowadzono 200 h doradztwa indywidualnego
– przeprowadzono 208 h doradztwa ad hoc,
– 15 osób brało udział w grupowym doradztwie zawodowym,
– wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej otrzymało 19 os.
– 16 osobom zostało przyznane zostało podstawowe wsparcie pomostowe,
– 19 osobom wydano zaświadczenia o pomocy de minimis,
– na stronie internetowej projektu został zamieszczony katalog firm powstałych w ramach projektu.

KATALOG FIRM POWSTAŁYCH W RAMACH PROJEKTU
1. AGAFIT Agata Zając, 45-842 Opole, ul. Goluchowskiego 16
2. Centrum Opieki i Edukacji Dino S.C., Katarzyna Rerich, Grzegorz Markowiak, Opole, ul. Katowicka 50
3. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA M.A.J.A. Justyna Kocot, 46-030 Murów, ul. Wolności 26 a
4. LOGOSTUDIO M.S., UL. LICEALNA 18, 45-714 Opole
5. Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Anna Mazur,  46-050 Raszowa, ul. Ozimska 31
6. MATUR Marek Goczoł, 47-100 Rozmierka, ul. Strzelecka 11 a
7. Szkolenia i Rozwój Krystyna Zawadzka, 45-018 Opole, ul. Oleska 37/2
8. USŁUGI DORADCZE OLSZOWSCY, ul. Zielona 11a46-045 Kotórz Mały
9. Strefa Skutecznej Reklamy Anna Rapp, http:www.ssr.opole.pl
10. Biuro Rachunkowe AGK S.C.  46-070 Komprachcice, ul. Prószkowska 45
11. AD NATURAM Lucyna Medyk, ul. Gałczyńskiego 3, 46-100 Namysłów
12. P.R Bau Paweł Radziej, 47-300 Rozmierka ul.Pasternik 11b
13. DIAGNOSTYKA CIEPLNA Daniel Zając, 45-056 Opole, ul. Kośnego 44/13
14. Biuro Podróży SEMPRE, 45-240 Opole, ul. Wiejska 122/14
15. MOC-BUD Usługi Remontowo-Budowalne Sebastian Moczko, 46-022 Zawada, ul. Nowa 16
16. Klub Malucha Kraina Skrzatów Teresa Gola-Nogaj, 45-300 Pietna, ul. Łąkowa 1
17. SYNERGIA Agnieszka Nędzi, 46-023 Węgry ul. Nowa1/1
18. MKW DEVELOPMENT, 45-368 Opole ul. Ozimska 53/306