Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Prowadzenie warsztatów „Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z elementami fizjoterapii” dla uczestników i uczestniczek projektu: „Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie dla opiekunów faktycznych” realizowanego w ramach Działania 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”-zapytanie unieważnione.

Zapytanie zostało unieważnione z przyczyn niezależnych od realizatora projektu.

Zapraszamy do składania ofert dot. prowadzenia warsztatów „Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną z elementami fizjoterapii” dla uczestników i uczestniczek projektu:  „Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie dla opiekunów faktycznych” realizowanego w ramach Działania 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

SZKOLENIE nad osoba starszą – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym