Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Mikroświat – makrowiedza. Edukacyjne ewolucje”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL przeprowadza rozeznanie rynku na zakup i dostawę do szkół sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych szkół na potrzeby realizacji projektu pn. „Mikroświat – makrowiedza. Edukacyjne ewolucje”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego”.

Treść zapytania oraz wymagane dokumenty znajdują się w poniżej w załączonych plikach:

Zapytanie+załącznik-nr-1
Załącznik-nr-2-formularz-oferty
Załącznik-3-wzor-umowy