Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Przygotowanie i dostarczenie cateringu na konferencję „Dzień Głuchych” w ramach projektu pn. „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1205198