Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Rekrutacja do projektu „Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie dla opiekunów faktycznych”

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI !!!

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z Senior-Europeum sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu pn. „Pomagajmy lepiej – kompleksowe wsparcie dla opiekunów faktycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Oś VIII Integracja społeczna dla działania Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 lutego 2017 r. – 31 stycznia 2018 r.

Do projektu zrekrutowanych zostanie 46 opiekunów faktycznych (38 K i 8 M) będących osobami pełnoletnimi, zamieszkującymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i /lub pracującymi i/lub uczącymi się na terenie województwa opolskiego, bez względu na ich status na rynku pracy oraz wykształcenie.
36 opiekunów faktycznych (30 K i 6 M) otrzyma wsparcie w ramach poradnictwa psychologicznego, szkoleń i warsztatów, a 20 opiekunów faktycznych (16 K i 4 M) w ramach spotkań grupy wsparcia, z czego 10 opiekunów faktycznych (8 K i 2 M) to będą uczestniczki/uczestnicy zad. 3, 4 i 5, a kolejnych 10 opiekunów faktycznych ( 8 K i 2 M) zostanie zrekrutowanych bezpośrednio do zad. 6, tj. grupy wsparcia.

Wszystkich zainteresowanych opiekunów faktycznych zapraszamy do wzięcia udziału
w projekcie.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie opiekuna faktycznego