Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Rozeznanie rynku – świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów na dodatkowe warsztaty pozalekcyjne w ramach projektu „Mikroświat – makrowiedza. Edukacyjne ewolucje.”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL przeprowadza rozeznanie rynku na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów na dodatkowe warsztaty pozalekcyjne w ramach projektu „Mikroświat – makrowiedza. Edukacyjne ewolucje.”, realizowanego w ramach Podziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego”.

Treść zapytania oraz wymagane dokumenty znajdują się w poniżej w załączonych plikach:

Zapytanie-o-cenę-transport-na-zajecia-pozalekcyjne
Załącznik-nr-1-formularz-oferty-transport
Załącznik-nr-2-oswiadczenie-o-posiadanych-uprawnieniach
Załącznik-nr-3-wykaz-uslug-transport