Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Usługa trenerska polegająca na przeprowadzeniu warsztatów fotograficznych

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym  na usługę trenerską polegającą na przeprowadzeniu 192 h warsztatów fotograficznych dla 18 osób (3 grupy po 6 osób), z dysfunkcjami słuchu, uczestników i uczestniczek projektu:  „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

Zapytanie ofertowe

  1. Cenę usługi na formularzu oferty (zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1).
  2. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach oraz od dysponowaniu odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 2),
  3. Wykaz usług (zgodnie ze wzorem – załącznik nr 3).
  4. Wykaz osób (zgodnie ze wzorem – załącznik nr 4).
  5. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 5).
  6. Wzór umowy (załącznik nr 6).