Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Wybór realizatora usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu studiów podyplomowych na potrzeby projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wyboru realizatora usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu studiów podyplomowych na potrzeby projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”.

Zapytanie-ofertowe-studia-podyplomowe

Załącznik-nr-1-formularz-oferty
Załącznik-nr-2-oswiadczenie-o-posiadanych-uprawnieniach
Załącznik-nr-3-wykaz-uslug
Załącznik-nr-4-oswiaczenie-o-braku-powiazan-z-zamawiajacym
Załącznik-nr-5-wzor-umowy zapytanie-ofertowe-studia-podyplomowe