Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Wybór realizatora usługi polegającej na zakupie i dostawie materiałów szkoleniowych (materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć) dla uczestników projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Działania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem  jest zakup i dostawa materiałów szkoleniowych (materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć) dla uczestników projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Działania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”

 

zalacznik-nr-1-formularz-oferty-materialy-szkoleniowe

zalacznik-nr-2-narzedzie-do-wyceny-tabela

zalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-posiadanych-uprawnieniach

zalacznik-nr-4-wykaz-uslug
zalacznik-nr-5-oswiaczenie-o-braku-powiazan-z-zamawiającym
zapytanie-ofertowe-materialy_17-części

 

informacja-o-wybranym-wykonawcy