Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Wybór trenera warsztatów programowania w ramach projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wyboru trenera warsztatów programowania w ramach projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”.

Kompletna oferta powinna zawierać:
Wszyscy oferenci:
1.Cenę usługi  na formularzu oferty zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1
2.Wykaz osób – załącznik nr 4 (CV i kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie)
3.Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym – załącznik nr 5

Podmioty gospodarcze (dodatkowo):
1.Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach oraz od dysponowaniu odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik nr 2.
2.Wykaz usług – załącznik nr 3
3.Oświadczenie trenera – załącznik nr  6

Zapytanie-ofertowe-programowanie

Załącznik-nr-1-formularz-oferty
Załącznik-nr-2-oswiadczenie-o-posiadanych-uprawnieniach
Załącznik-nr-3-wykaz-uslug
Załącznik-nr-4-wykaz-osob
Załącznik-nr-5-oswiaczenie-o-braku-powiazan-z-zamawiajacym
Załącznik-nr-6-oswiaczenie-trenera

Rozstrzygnięcie