Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Wybór wykonawcy – świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu językowego- język angielski- zgodnie z indywidualnym poziomem umiejętności językowych oraz możliwości czasowych jednej uczestniczki projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

 

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe, którego celem jest wybór wykonawcy – świadczenie usług w zakresie organizacji  i przeprowadzenia kursu językowego- język angielski- zgodnie z indywidualnym poziomem umiejętności językowych oraz możliwości czasowych jednej uczestniczki projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

 

jezyk-angielski_zapytanie-ofertowe_namyslow

zalacznik-nr-1-formularz-oferty

zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-posiadanych-uprawnieniach

zalacznik-nr-3-wykaz-uslug

zalacznik-nr-4-wykaz-osob

zalacznik-nr-5-oswiaczenie-o-braku-powiazan-z-zamawiajacym