Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zakup i dostawa materiałów szkoleniowych (materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć logopedycznych) dla uczestników projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Działania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym, realizowanym zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów szkoleniowych (materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć logopedycznych) dla uczestników projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Działania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”

Treść zapytania oraz wymagane dokumenty znajdują się w poniżej w załączonych plikach:

 

zapytanie-ofertowe-materialy-na-zajecia-logopedyczne

zalacznik-nr-1-formularz-oferty-materialy-szkoleniowe

zalacznik-nr-2-oswiaczenie-o-braku-powiazan-z-zamawiajacym

zalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-posiadanych-uprawnieniach.

informacja-o-wybranym-wykonawcy