Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zakup i dostawa podręczników i ćwiczeń do zajęć językowych na potrzeby projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy podręczników i ćwiczeń do zajęć językowych na potrzeby projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”.

Zapytanie ofertowe podręczniki
Zalącznik-nr-1-Formularz-oferty – podręcznik
Załącznik nr 2 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Załącznik nr 3 Wykaz usług
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Informacja-o-wybranym-wykonawcy