Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie o cenę dot. przewozu uczestników projektu 8.2 RPO WO

Zapytanie o cenę – transport

Instytucja przeprowadzająca rozeznanie cenowe:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

45-018 Opole, ul. Krakowska 51

tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

 

Opis przedmiotu zapytania:

Usługa transportowa polegająca na przewozie uczestników projektu pn. „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Wymagania: Wykonawca musi dysponować własnym zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi, posiadać uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosowanie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. NR 125, poz. 874 z późn. zm.), dysponuje własnym zapleczem technicznym umożliwiającym wykonanie usługi.

W ofercie należy podać cenę brutto za przedmiot zamówienia.

Specyfikacja zapytania:

  • Wymagania odnośnie pojazdu: bus przygotowany do transportu od 12 do 19 osób (bez kierowcy), wyposażony w klimatyzację, ABS, ASR. Musi posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne, być czysty i posiadać sprawna regulację foteli.
  • Trasa przejazdu: Opole – Jarnołtówek Ośrodek ZIEMOWIT (przewiezienie uczestników pierwszego dnia z Opola do Jarnołtówka odbiór uczestników ostatniego dnia z Jarnołtówka i przewóz do Opola),

Liczba pasażerów: od 12 do 19 osób (bez kierowcy).

Terminy realizacji usługi:

  • 22-23.04.2017 r. – liczba osób 16
  • 25-25.04.2017 r. – liczba osób 12
  • 9-11.05.2017 r. – liczba osób 12
  • 16-17.02.2018 r. – liczba osób 19

Wycenę należy przesłać w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r. na adres e-mail: idolna@opole.frdl.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Iwona Dolna tel. 077/453 68 25 w. 21, e-mail: idolna@opole.frdl.pl

 

Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do akceptacji oferty i nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.