Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie o cenę – transport uczestników projektu „(Od)ważni na rynku pracy”

Instytucja przeprowadzająca rozeznanie cenowe:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

45-018 Opole, ul. Krakowska 51

tel. 077/ 453 68 25, fax. 077/ 454 48 29

 

Opis przedmiotu zapytania:

Usługa transportowa polegająca na przewozie uczestników projektu pn. „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj. oposlkiego”, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Wymagania:

Wykonawca musi dysponować własnym zapleczem technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie usługi, posiadać uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosowanie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. NR 125, poz. 874 z późn. zm.), dysponuje własnym zapleczem technicznym umożliwiającym wykonanie usługi.

W ofercie należy podać cenę brutto za przedmiot zamówienia.

 

Specyfikacja zapytania:

Wymagania odnośnie pojazdu: bus przygotowany do transportu 11 osób (bez kierowcy), wyposażony w klimatyzację, ABS, ASR. Musi posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne, być czysty i posiadać sprawna regulację foteli. Bus musi być dostosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej.

Trasa przejazdu:
Opole – Podlesie koło Głuchołaz (przewiezienie uczestników pierwszego dnia z Opola do Podlesia koło Głuchołaz, odbiór uczestników drugiego dnia z Podlesia koło Głuchołaz i przewóz do Opola),

Liczba pasażerów: max. 11 osób (bez kierowcy).

Terminy realizacji usługi:

1.      23-24.03.2017

2.      29-30.03.2017

3.      25-26.09.2017

4.      27-28.09.2017

Wycenę należy przesłać w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. na adres e-mail: jjedrzejczak@opole.frdl.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:  Joanna Jędrzejczak tel. 077/453 68 25,
e-mail: jjedrzejczak@opole.frdl.pl

Wydanie niniejszego rozeznania cenowego nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do akceptacji oferty i nie zobowiązuje Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty