Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe dot. dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkół na potrzeby projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Działania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkół na potrzeby projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”,  realizowanego w ramach Działania  9.1.2 RPO WO 2014-2020„Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”.

Treść zapytania oraz wymagane dokumenty znajdują się w poniżej w załączonych plikach:

Zapytanie-dostawa-pomocy-dydaktycznych-i-wyposazenia-szkol
Załącznik-1-formularz-oferty
Załącznika-2-wzor-umowy-wraz-z-zalacznikami
Załącznik-nr-1-a-do-zapytania-ofertowego – nieaktualne

Pytania-odp-modyfikacja zmiana-terminu-skladania-ofert
Załącznik-1-a-do-zapytania-ofertowego-modyfikacja-z-dnia-8-11-2016

Rozstrzygniete