Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Organizacja obozu edukacyjnego o charakterze językowym (język angielski) i/lub sportowym wraz z warsztatami psychologicznymi oraz warsztatami z doradcą zawodowym dla młodzieży

Zapraszamy do składania ofert na organizację dla maksymalnie 20 osób (1 grupa x 20 osób w wieku 15-25 lat) obozu edukacyjnego o charakterze językowym (język angielski) i/lub sportowym wraz z warsztatami psychologicznymi oraz warsztatami z doradcą zawodowym dla młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości nadmorskiej w Polsce, realizowanego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Zapytanie ofertowe obozy edukacyjne o charakterze językowym

Załącznik numer 1 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Załącznik numer 2 Fomularz oferty

Załącznik numer 3 Wykaz usług

Załącznik numer 4 Wykaz osób

Załącznik numer 5 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik numer 6 Wzor umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowyc…

Załącznik numer 7 Wzor umowy

Załącznik Nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 2 do Umowy