Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Organizacja dla maksymalnie 40 osób (2 grupy x 20 osób w wieku 15-25 lat) obozów edukacyjnych o charakterze językowym (język angielski) wraz z warsztatami psychologicznymi oraz warsztatami z doradcą zawodowym, realizowanych w ramach projektu – Ferie zimowe

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi pn.: Organizacja dla maksymalnie 40 osób (2 grupy x 20 osób w wieku 15-25 lat) obozów edukacyjnych o charakterze językowym (język angielski) wraz z warsztatami psychologicznymi oraz warsztatami z doradcą zawodowym, realizowanych w okresie ferii zimowych (termin ferii dla województwa Opolskiego) w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” Organizacja dla maksymalnie 40 osób (2 grupy x 20 osób w wieku 15-25 lat) obozów edukacyjnych o charakterze językowym (język angielski) wraz z warsztatami psychologicznymi oraz warsztatami z doradcą zawodowym, realizowanych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Załącznik numer 1 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Załącznik numer 2 Fomularz oferty

Załącznik numer 3 Wykaz usług

Załącznik numer 4 Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik numer 5 Wzor umowy

Załącznik numer 6 Wzor umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowyc…

Zapytanie ofertowe obozy edukacyjne o charakterze językowym