Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe -Organizacja dla maksymalnie 40 osób (2 grupy x 20 osób w wieku 15-25 lat) obozów edukacyjnych o charakterze językowym (język angielski) wraz z warsztatami psychologicznymi oraz warsztatami z doradcą zawodowym, realizowanych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi pn.:Organizacja dla maksymalnie 40 osób (2 grupy x 20 osób w wieku 15-25 lat) obozów edukacyjnych o charakterze językowym (język angielski) wraz z warsztatami psychologicznymi oraz warsztatami z doradcą zawodowym, realizowanych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” Organizacja dla maksymalnie 40 osób (2 grupy x 20 osób w wieku 15-25 lat) obozów edukacyjnych o charakterze językowym (język angielski) wraz z warsztatami psychologicznymi oraz warsztatami z doradcą zawodowym, realizowanych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

 

Załącznik numer 1 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Załącznik numer 2 Fomularz oferty

Załącznik numer 3 Wykaz usług

Załącznik numer 4 Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik numer 5 Wzor umowy

Załącznik numer 6 Wzor umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Zapytanie ofertowe obozy edukacyjne o charakterze językowym