Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Organizacja pięciu 3-dniowych wycieczek autokarowych każda dla 15 osób z dysfunkcjami słuchu + 2 opiekunów (tłumaczy języka migowego)

Zapraszamy do składania ofert na organizację pięciu 3-dniowych wycieczek autokarowych każda dla 15 osób z dysfunkcjami słuchu + 2 opiekunów (tłumaczy języka migowego) w ramach  „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Wycieczki – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Zalącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik 4 – Program wycieczki