Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Przeprowadzenie 176 h szkoleń z zakresu obsługi platformy e-PUAP dla osób z dysfunkcjami słuchu

Zapraszamy do składania ofert na Przeprowadzenie 176 h szkoleń z zakresu obsługi platformy e-PUAP dla osób z dysfunkcjami słuchu, uczestników i uczestniczek projektu:  „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

UWAGA!!! Zmieniony załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5

Szkolenie e-PUAP – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 3 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu na rzecz osób z dysfunkcją słuchu