Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Przeprowadzenie dwóch 1-dniowych wydarzeń naukowych/ pikników edukacyjnych, dla uczestników i uczestniczek projektu

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące  przeprowadzenia dwóch jednodniowych wydarzeń naukowych/ pikników edukacyjnych w szkołach, dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Mikroświat-makowiedza. Edukacyjne ewolucje”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020.

Treść zapytania oraz wymagane dokumenty znajdują się w poniżej w załączonych plikach:
Zapytanie ofertowe – piknik edukacyjny-wydarzenie naukowe
Załącznik nr 1 – Formularz-oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym