Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Przeprowadzenie „Kurs komputerowy w zakresie instalacji i obsługi programów komputerowych” na terenie Paczkowa dla 1 uczestnika projektu

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu pn. „Kurs komputerowy w zakresie instalacji i obsługi programów komputerowych” na terenie Paczkowa dla 1 uczestnika projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

Komputerowy w zakresie instalacji i obsługi programów- zapytanie (1)

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

zał. nr 3 – Wykaz usług

zał. nr 4 – Wykaz osób

zał. nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym