Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje 40 pracowników służb świadczących usługi społeczne dla osób głuchych, uczestników i uczestniczek projektu

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń  podnoszących  kompetencje i   kwalifikacje 40 pracowników służb świadczących usługi społeczne dla osób głuchych, uczestników i uczestniczek projektu:  „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

Szkolenia dla kadr – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty CZĘŚĆ 1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty CZĘŚĆ 2

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 3a – Wykaz usług CZĘŚĆ 1

Załącznik nr 3b – Wykaz usług CZĘŚĆ 2

Załącznik nr 4a – Wykaz osób CZĘŚĆ 1

Załącznik nr 4b – Wykaz osób CZĘŚĆ 2

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym