Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe- spoty radiowe „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe, którego celem jest wybór wykonawcy/wykonawców na opracowanie, produkcję i emisję spotów radiowych oraz audycji radiowych w ramach kampanii na rzecz promocji rodzin wspierających, której celem jest ukazanie idei i ważności rodzin wspierających w zakresie praktycznych metod rozwiązywania problemów rodzin, takich jak metody wychowywania dzieci, organizacja czasu rodziny, racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami itp. w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

 

Formularz wyceny radio 2017

Zapytanie o cenę radio 2017