Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe- świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostarczenie poczęstunku dla uczestników projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych – przygotowanie i dostarczenie poczęstunku dla uczestników projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Działania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”.

Treść zapytania oraz wymagane dokumenty znajdują się w poniżej w załączonych plikach:

KWME – Zapytanie-ofertowe- poczęstunek
Załącznik-nr-1-Formularz-oferty
Załącznik-nr-2-Oświadczenie-o-posiadanych-uprawnieniach
Załącznik-nr-3-Wykaz-usług
Załącznik-nr-4-Oświaczenie-o-braku-powiązań-z-Zamawiającym

Nierozstrzygnięte ogłoszenie – brak ofert