Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo-szkoleniowej

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo-szkoleniowej dla uczestników/uczestniczek projektu:  „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

Hotel – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr 2a – Formularz oferty CZĘŚĆ 1

 Załącznik nr 2b – Formularz oferty CZĘŚĆ 2

Załącznik nr 2c – Formularz oferty CZĘŚĆ 3

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym