Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo-szkoleniowej

Zachęcamy do składania ofert na zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo-szkoleniowej (bez barier dla osób niepełnosprawnych) dla uczestników projektu pn. „(Od)Ważni na rynku pracy –aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj.opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.2 RPO WO 2014-2020 „Włączenie społeczne”.

Zapytanie ofertowe

Zalącznik nr 1 – Formularz oferty

Zalącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zalącznik nr 3 – wykaz usług

Zalącznik nr 4 – Oświaczenie o braku powiązań z Zamawiającym