Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów na wyjazdy w miejsca edukacji bezpośredniej w ramach projektu pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług transportowych związanych z przewozem uczniów na wyjazdy w miejsca edukacji bezpośredniej w ramach projektu
pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO WO 2014-2020 „Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej”.

Treść zapytania oraz wymagane dokumenty znajdują się w poniżej w załączonych plikach:

KWME-Zapytanie-ofertowe-wyjazdy uczniów
Zalącznik-nr-1-Formularz-oferty-transport
Zalącznik-nr-2-Oświadczenie-o-posiadanych-uprawnieniach
Zalącznik-nr-3-Wykaz-usług-transport
Zalącznik-nr-4-Oświaczenie-o-braku-powiązań-z-Zamawiającym

Informacja o wybranych wykonawcach